Публічна оферта

 1. Дата оновлення: 12 квітня 2020 року

  1. Терміни та визначення

  1.1 У цьому документі наведені нижче терміни, які використовуються у таких значеннях:

  • Оферта - пропозиція ПП Югас В. О. укласти договір надання Послуг на сайті торговельного майданчика Market.uz.ua на зазначених у ньому умовах з фізичною особою підприємцем та/або юридичною особою, що зареєстровані відповідно до законодавства України, і здійснюють свою діяльність на території України. Оферта набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою https://market.uz.ua/public-offer
  • ПП Югас В. О. – фізична особа підприємець, яка надає Послуги веб-порталу, а саме, розміщення інформації про магазин та товари Продавця на торговельному майданчику Маркетплейс Market.uz.ua, що функціонує у відкритому доступі в мережі Інтернет на веб-сайті за адресою www.market.uz.ua
  • Загальні умови - скорочене позначення загальних умов надання Послуг веб-порталу на торговельному майданчику Маркетплейс Market.uz.ua, що надає ПП Югас В. О..
  • Акцепт Оферти - повне і беззастережне прийняття Оферти, шляхом реєстрації в системі. Акцепт Оферти створює Договір.
  • Договір - договір між торгівельним майданчиком Маркетплейс Market.uz.ua, Продавцем та Покупцем, на надання послуг, який укладається як Акцепт Оферти.
  • Маркретплейс Market.uz.ua – це веб-портал, у вигляді торговельного майданчика, який, згідно даної Оферти, виступає посередником між Покупцем і Продавцем, і надає послуги за адресою www.market.uz.ua
  • Послуги Маркетплейсу Market.uz.ua - послуги торговельного майданчика, що надають можливість Продавцям розміщувати свої матеріали на сайті www. Market.uz.ua, з метою їх подальшої реалізації Покупцям, а Покупцям, в свою чергу, придбати товари Продавців.
  • Вартість Послуг – вартість Послуг Маркетплейсу Market.uz.ua, які встановлюються в односторонньому порядку, і розміщуються у вільному доступі на сайті www.market.uz.ua.
  • Продавець - фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, і є споживачем Послуг Маркетплейсу Market.uz.ua для реалізації своїх товарів Покупцям.
  • Покупець - будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти і використовує Послуги Маркетплейсу Market.uz.ua для придбання товарів у Продавців.
  • Реєстрація Продавця - сукупність дій Продавця, а саме: заповнення реєстраційної форми шляхом введення даних, прийняття положень Оферти в результаті яких, на сайті Маркетплейсу Market.uz.ua для Продавця створюється Обліковий Запис з унікальним логіном і паролем.
  • Реєстрація Покупця - сукупність дій Покупця на торговельному майданчику Маркетплейс Market.uz.ua, а саме: заповнення реєстраційної форми шляхом введення персональних даних, прийняття положень Оферти, в результаті яких, на сайті Маркетплейсу Market.uz.ua створюється Обліковий Запис з унікальним логіном і паролем.
  • Матеріали - надана Продавцем інформація про Товари та Послуги, які пропонуються ним, для подальшого розміщення на торговельному майданчику Маркетплейс Market.uz.ua. Такі матеріали містять відомості про магазин та товари, їх ціни, якість, характеристики, наявність у продажу, а також інші узгоджені відомості, призначені для Покупців.
  • Акаунт - обліковий запис, який містить інформацію про Продавця або Покупця, що надається при реєстрації на торговельному майданчику Market.uz.ua, захищений від вільного доступу комбінацією унікального логіну і пароля.
  • Активація акаунта - процедура, що здійснюється уповноваженим представником ПП Югас В. О. після перевірки даних, внесених Продавцем в реєстраційну форму, на предмет повноти та достовірності.
  • Блокування акаунта - призупинення доступу Покупця або Продавця до Облікового запису, що зумовлює неможливість купівлі чи продажу товарів на торговельному майданчику Маркетплейсу Market.uz.ua.
  • Особистий кабінет Продавця – персоніфікований інтерфейс для використання Продавцем, з метою отримання та обробки замовлень Покупців, ведення довідника товарів, представлених в магазині Продавця на торговельному майданчику Маркетплейс Market.uz.ua, контролю статистики вартості наданих Маркетплейсом Послуг, отримання рахунків та інших документів, виставлених Маркетплейсом, в інших цілях, передбачених у Договорі.
  • Особистий кабінет Покупця - персоніфікований інтерфейс для використання будь-якою фізичною чи юридичною особою, що зареєструвалася на Маркетплейсі Market.uz.ua, і має намір придбати Товар(и), розміщені на торговельному майданчику Продавцями.
  • Відгук на замовлення - відомості, отримані Маркетплейсом від Покупця про виконання Продавцем замовлення в процесі оформлення покупки, які можуть публікуватися чи не публікуватися на майданчику Market.uz.ua за рішенням Маркетплейсу.
  • Рахунок Маркетплейсу - банківський рахунок Маркетплейсу в платіжних системах, на які здійснюється оплата Послуг.
  • Порушення правил роботи - невиконання та/або неналежне виконання Продавцем або Покупцем умов, передбачених цією Офертою.
  • Сторони - Маркетплейс Market.uz.ua (ПП Югас В. О. ), Покупець, Продавець.
  • Товари - товари, які розміщуються на торговельному майданчику www.market.uz.ua Продавцем, з метою їх реалізації Покупцям.
  • Попередження – письмове попередження Продавця або Покупця, щодо порушень умов Оферти, яке фіксується в Особистому кабінеті Продавця або Покупця. Накопичення певної кількості Попереджень призводить до тимчасового Блокування Акаунту на визначений період, згідно зі шкалою попереджень, яка розміщується за адресою www.market.uz.ua/система_покарань
  • Зауваження - письмове або усне зауваження Продавцю, щодо неповного та/або неналежного виконання своїх обов’язків, згідно Оферти, фіксується в Особистому кабінеті покупця, і несе за собою зниження Рейтингу Продавця або Покупця.
  • Рейтинг Продавця – сукупність параметрів якості товару, обслуговування та інших факторів, які впливають на порядок розміщення товарів Продавця, по відношенню до товарів інших Продавців.
  • Рейтинг Покупця – сукупність параметрів поведінки покупця, які впливають на надання певних преференцій, таких як знижок, умов доставки і повернення, та інших, по відношенню до інших Покупців

  1.2 У Договорі, можуть бути використані терміни та визначення, які не отримали визначення у пункті 1.1. У такому випадку, тлумачення такого терміну та/або визначення проводиться відповідно з текстом. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну та/або визначення в тексті Оферти, слід керуватися законодавством України та сформованою бізнес-практикою Маркетплейсу Market.uz.ua.

  2. Загальні положення

  2.1 Даний документ, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією (публічною Офертою), далі за текстом - «Оферта», ПП Югас В. О., далі за текстом – торговельний майданчик Маркетплейс Market.uz.ua, і містить всі істотні умови, необхідні для надання послуг веб-порталу, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах, та інша пов’язана з ними діяльність, а також послуги у сфері інформаційних технологій, далі за текстом - «Послуга».

  Простіше кажучи, Даний документ - це усний договір, який укладається з Вами автоматично після того, як ви погодилися з умовами під час реєстрації або оформлення замовлення. А після внесення оплати, всі умови договору вступають в юридичну силу.

  2.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України), в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг, юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти стає Продавцем або Покупцем на Маркетплейсі Market.uz.ua (акцепт Оферти рівносильний укладанню договору на умовах, викладених в Оферті).

  2.3. Беручи до уваги, що Маркетплейс, відповідно до статті 633 ЦК України надає Послуги будь-якій юридичній особі, фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а Продавець, після акцепту Публічної Оферти (далі - Оферта), стає користувачем послуг Маркетплейсу, сторони погодилися з безумовним і беззастережним прийняттям умов даної Оферти, і зобов'язуються неухильно їх дотримуватись.

  2.4. На підставі вищевикладеного, уважно прочитайте текст даної Оферти, і якщо ви не згідні з будь-яким пунктом Оферти, Маркетплейс пропонує вам відмовитись від використання Послуг.

  2.5. Акцептом Оферти є натискання кнопки або відмітка галочкою, або прийняття умов (згоди з умовами) Оферти іншим способом, і подальша оплата послуг Маркетплейсу.

  2.6. Маркетплейс залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови цієї Оферти, змінювати умови надання та Вартість Послуг, дизайн та функціонал сайту, без попереднього узгодження з Продавцем та Покупцем, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов, що стосуються співпраці на сайті www.market.uz.ua, попередньо повідомивши про це Продавця та Покупця електронною поштою.

  2.7. Натискання кнопки або відмітка галочкою, або інший спосіб прийняття умов (згоди з умовами) Оферти, означає згоду Продавця та Покупця (у тому випадку, якщо Продавець чи Покупець є фізичною особою) або фізичної особи - представника Продавця та Покупця (далі за текстом справжнього пункту Оферти - суб'єкт персональних даних), на обробку Маркетплейсом своїх персональних даних, з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

  Дозвіл на обробку персональних даних діє впродовж усього терміну дії Оферти. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Оферти. В такому випадку, Оферта розривається з моменту видалення (для Покупця) або з деактивації (для Магазину) персонального аккаунта.

  Якщо Ви - фізична особа, то Ви погоджуєтеся передати свої персональні дані для того, щоб ми могли виконати Ваше замовлення. Адже якщо Ви не дозволите використовувати ваші дані, ми навіть не зможемо зателефонувати Вам, тому що не будемо мати права зберігати ваше ім'я та номер телефону.

  2.8. Крім цього, укладенням цієї Оферти, суб'єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються, з метою можливості виконання умов цієї Оферти. Обсяг прав суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

  3. Предмет оферти

  3.1. На підставі цієї Оферти, Маркетплейс Market.uz.ua надає Продавцю або Покупцю Послуги за бажанням Продавця або Покупця, згідно умов даної Оферти за діючими тарифами (надалі - «Тарифи») Маркетплейсу. Опис Послуг, їх перелік, інформація про Тарифи на Послуги знаходяться на Офіційному Веб-сайті Маркетплейсу – https://market.uz.ua/cost-of-services

  Веб-сайт Маркетплейсу, за винятком Особистого кабінету користувача (захищеної області), є публічним ресурсом, тобто таким, до якого мають доступ всі користувачі мережі Інтернет 24 години на добу 7 днів на тиждень.

  3.2. Приймаючи умови цієї Оферти, Продавець або Покупець зобов'язується оплатити обрані ним Послуги, відповідно до Тарифів і згідно умов, вказаних на Офіційному Веб-сайті Маркетплейсу.

  3.3. Продавець погоджується, що всі можливі суперечки щодо даної Оферти будуть вирішуватися згідно із Законодавством України.

  4. Обов'язки Маркетплейсу Market.uz.ua:

  4.1. Обов'язки Маркетплейсу Market.uz.ua:

  4.1.1 Своєчасно надавати Послуги Продавцю і Покупцю з дотриманням умов цієї Оферти;

  4.1.2 Вживати всіх доступних йому законних заходів, з метою забезпечення захисту прав і законних інтересів Продавців і Покупців при використанні ними Послуг торговельного майданчика Маркетплейс Market.uz.ua, і здійсненні покупок на сайті www.market.uz.ua.

  Ми зобов'язані вчасно та якісно надати послуги, нікому не розповідати про Ваші секрети. Якщо ми помітимо помилку або неточність в наданих Вами документах, то відразу ж повідомимо Вам про це.

  4.1.3 Не поширювати отриману від Продавця та Покупця або інших джерел інформацію, що виходить за рамки умов цієї Оферти, в ході реалізації Маркетплейсом своїх зобов'язань, згідно з даною Офертою та чинним законодавством України;

  4.1.4 Інформувати Продавця та Покупця про невідповідність наданих ним матеріалів, згідно з вимогами Маркетплейсу або чинного законодавства України.

  4.1.5 Публікувати на сайті усі зміни в Оферті, Вартості Послуг та Умовах Використання сайту, не пізніше, ніж за один день до їх введення в дію.

  4.2. Права Маркетплейсу Market.uz.ua:

  4.2.1 Маркетплейс має право своєчасно отримувати інформацію від Продавця, необхідну для надання Послуг.

  4.2.2 Маркетплейс має право призупинити виконання Послуг з одночасним повідомленням Продавця, в разі:

  недотримання Продавцем будь-яких домовленостей і зобов'язань, обумовлених при укладанні цієї Оферти (або будь-якого іншого Договору з Продавцем) або в процесі її виконання;

  ненадання Продавцем будь-яких матеріалів, обумовлених при укладанні даної Оферти;

  несвоєчасна або неповна оплата Послуги.

  У перерахованих вище пунктах, при відмові усунення причин призупинення дії Оферти, вона може бути розірвана (з вини Продавця). Надання послуг, у цьому випадку, Продавцю призупиняється.

  Повторне відновлення Послуг проводиться тільки після усунення Продавцем причин, що призвели до призупинення Послуг. Якщо Ви помітите, що ми щось робимо не так, не соромтеся сказати нам про це

  У свою чергу, ми теж мовчати не будемо, якщо Ви щось нам не надасте або не зробите. Але і ми, і Ви - повинні розуміти, що якщо ми з Вами не усунемо якомога швидше всі знайдені проблеми, замовлення може виконуватися довше.

  Хочемо зауважити, що ми не несемо ніякої відповідальності, якщо Ви понесете будь-які непрямі збитки або у Вас виникла упущена вигода.

  4.2.3 Маркетплейс має право відповідати на зауваження чи застереження Продавця, щодо даної Оферти.

  4.2.4 Відмовити Продавцю в наданні Послуг, у випадку, якщо сам Продавець або представлені ним товари не відповідають вимогам Маркетплейсу Market.uz.ua.

  4.2.5 Здійснити блокування аккаунта Продавця, що означає призупинення доступу Покупців до Товарів, пропонованих Продавцем до продажу в магазині(ах) на термін, встановлений Маркетплейсом, в таких випадках:

  у разі виявлення фактів публікації та поширення Продавцем недостовірної та неповної інформації про Товари, що пропонуються до продажу на сайті Маркетплейсу;

  у разі недобросовісного виконання замовлень Покупців;

  у разі недотримання Продавцем термінів прийняття в обробку замовлень Покупців, порушення строків та умов доставки;

  у разі тривалої відсутності контактного зв'язку з Продавцем;

  у разі отримання Маркетплейсом скарг від Покупців на Продавця;

  у випадку виявлення Маркетплейсом факту вказування Продавцем при Реєстрації недостовірних реєстраційних даних;

  у разі порушення Продавцем термінів оплати послуг;

  у разі проведення технічних робіт з обслуговування сайту Market.uz.ua.соm.ua на період їх виконання;

  у разі, якщо надані Продавцем Матеріали не відповідають вимогам законодавства України;

  у інших випадках, не передбачених цим Договором, які перешкоджають роботі торговельного майданчика Market.uz.ua та впливають на його репутацію.

  4.2.6 Здійснювати інформаційні розсилки за вказаними Продавцем при Реєстрації адресами, включаючи адресу(и) електронної пошти.

  4.2.7 Використовувати Матеріали Продавця, з метою реклами торговельного майданчика Market.uz.ua і діяльності Маркетплейсу, відповідно до законодавства України.

  4.2.8 Застосувати певні міри покарання до Продавця за невиконання, неналежне виконання чи порушення правил роботи та розміщення товарів на сайті Маркетплейсу, згідно системи попереджень і зауважень, згідно з пунктом 5.6.

  4.2.9 Рекомендувати Продавцю скористатись послугами професійних фотографів для організації фотосесії товарів, або зробити це обов'язковою умовою співпраці, якщо у Продавця немає фото товарів, або вони не відповідають вимогам торговельного майданчика Market.uz.ua.

  4.2.10 В рамках проведеної Маркетплейсом програми лояльності покупців сайту www.market.uz.ua пропонувати продавцю брати участь у спільних акціях.

  4.2.11 Маркетплейс залишає за собою право визначати доцільність розміщення певних товарів на торговельному майданчику Market.uz.ua.

  4.2.12 Реагувати на скарги та зауваження покупця, що стосуються роботи торговельного майданчика Маркетплейсу.

  4.2.13 Інформувати Продавця щодо залишку кількості коштів на балансі, з метою проведення Продавцем своєчасної передоплати послуг Маркетплейсу.

  4.2.14 Надавати запит Продавцю на отримання інформації та документів, що безпосередньо стосуються підприємницької діяльності Продавця.

  4.2.15 Контролювати процес урегулювання претензій, що пред’являються Покупцями до Продавця, у зв'язку із здійсненням ним підприємницької діяльності з використанням сервісів торговельного майданчика Market.uz.ua.

  4.2.16 Контролювати якість надання послуг та належне виконанням Продавцем своїх обов’язків, а у випадку порушення правил роботи Продавцем, обирати запобіжний захід, згідно системи попереджень та зауважень.

  4.2.17 Будь-коли розробляти модифікацію будь-якого функціоналу, розміщеного на сайті www.market.uz.ua, призупиняти дію певних функцій сайту, а також, при виявленні істотних несправностей, помилок або збоїв, в цілях проведення профілактичних робіт щодо запобігання випадків несанкціонованого доступу (втручання) третіх осіб до сайту, призупиняти роботу сайту.

  5. Права та Обов'язки Продавця

  5.1 Обов'язки Продавця

  5.1.1 Приймати замовлення і телефонувати покупцю протягом 4 робочих годин магазину. Якщо замовлення не буде прийнято протягом 4 робочих годин магазину або не буде здійснено вихідний дзвінок до покупця-система зарахує комісію, як за продаж товару;

  5.1.2 Своєчасно і достовірно надавати Маркетплейсу всі необхідні матеріали для надання Послуг Маркетплейсом у повному обсязі;

  5.1.3 Не втручатися у процеси функціонування Сайту;

  5.1.4 Не копіювати, не змінювати і не поширювати інформацію, що належить іншим Користувачам Сайту, Компанії, третім особам, без їх згоди;

  5.1.5 Не оминати механізми, призначені для забезпечення безпеки або обмеження доступу до Сайту, або персональних даних Покупців, Персональних даних інших Продавців.

  5.1.6 Негайно передавати Маркетплейсу всі свої застереження щодо предмету даної Оферти;

  5.1.7 Дотримуватись вимог щодо надання та розміщення матеріалів, зазначених у пункті 5.4

  5.1.8 Своєчасно проводити оплату за Послуги Market.uz.ua, стежити за наявністю на балансі достатньої кількості коштів для продовження свого обслуговування Маркетплейсом.

  5.1.9 Продавець зобов’язаний надавати Покупцю реквізити для оплати, за допомогою передбаченої функції «Реквізити Оплати» на Маркетплейсі Market.uz.ua.

  5.1.10 Надавати на запит Маркетплейсу інформацію та документи, що безпосередньо стосуються підприємницької діяльності Продавця, впродовж 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання запиту.

  5.1.11 Не передавати третім особам унікальний пароль і логін, отримані ним після завершення процедури Реєстрації

  5.1.12 Самостійно і за свій рахунок врегульовувати всі претензії, що пред'являються Покупцями до Продавця, у зв'язку із здійсненням ним підприємницької діяльності з використанням Послуг торговельного майданчика Market.uz.ua, забезпечувати їх збереження і конфіденційність.

  5.1.13 Продавець зобов'язується ознайомитись та дотримуватись всіх вимог, правил та інструкцій Market.uz.ua, розміщених на сайті Маркетплейсу, в Кабінеті продавця на сайті Маркетплейсу, або інформації, що доведена до Продавця будь яким іншим способом. За порушення правил роботи, Продавець отримує Попередження або Зауваження згідно системи попереджень і зауважень, зазначеної у пункті 5.6.

  5.1.14

  Якісно надавати послуги з обслуговування Покупців, зазначених у пункті 5.3 (вимоги до Продавців).

  5.1.15 Виконувати інші умови, зафіксовані в даному Договорі.

  5.2 Права Продавця:

  5.2.1 Продавець має право інформувати Маркетплейс про виявлені недоліки під час надання Послуг.

  5.2.2 Використовувати Послуги торговельного майданчика Market.uz.ua для здійснення підприємницької діяльності виключно після успішного проходження процедури Реєстрації, активації облікового запису, здійснюваної уповноваженим представником Маркетплейсу після проведення перевірки даних, вказаних Продавцем в процесі Реєстрації, на предмет їх повноти та достовірності.

  5.2.3 Приймати рішення про участь у спільних з Маркетплейсом акціях, у тому числі в рамках проведеної Маркетплейсом програми лояльності покупців сайту www.market.uz.ua.

  5.2.4 Заявити заперечення на негативний відгук Користувача чи Покупця. Надавати коментарі на позитивний або нейтральний відгук.

  5.2.5 Продавець повинен надати інформацію про Товар, який розміщує на Маркетплейсі Market.uz.ua, згідно з вимогами, зазначеними в пункті 5.4

  5.2.6 Продавець має право отримати від Покупця адресу доставки (без телефонного номера) чи самостійно внести її, отримавши адресу доставки від покупця у телефонній розмові, за допомогою передбаченої функції «Адреса Доставки» на Маркетплейсі Market.uz.ua

  5.3 Вимоги до Продавців

  5.3.1 Продавець товару, розміщеного на маркетплейсі Market.uz.ua, повинен розмовляти з Клієнтом ввічливо, не вживаючи нецензурної лексики та уникаючи хамства.

  5.3.2 Після того, як замовлення потрапило у Кабінет продавця, він зобов’язаний надати оперативну відповідь у телефонному режимі чи за допомогою передбаченого функціоналу обміну повідомленнями, опрацювати та відіслати замовлення.

  5.3.3 У випадку, якщо Покупець подає запит на додаткову інформацію щодо Товару, який пропонує Продавець, для прикладу: додаткові фото, тип матеріалу, з якого виготовлено Товар, та ін, - Продавець зобов’язується надати її.

  5.3.4 Якщо на момент здійснення замовлення, Товару немає в наявності, Продавець повинен запропонувати альтернативний товар, розміщений на Маркетплейсі Market.uz.ua. У разі успішного продажу альтернативного товару, зарахувати продаж даного товару в Кабінеті продавця.

  5.3.5 У разі продажу більше 1 одиниці товару, Продавець зобов’язаний зарахувати продаж даної кількості товарів в Кабінеті продавця.

  5.3.6 Продавець повинен пам’ятати, що кількість проданого Товару залежить від якості обслуговування Покупця (відгуки від Покупця щодо обслуговування), також це прямо впливає на рейтинг товарів Продавця в категоріях.

  5.4 Вимоги до Товару

  5.4.1 Продавець повинен надати повну інформацію про Товар, який розміщує на Маркетплейсі Market.uz.ua. А саме: назва та повний опис товару, повне внесення опцій товару, інформацію про коректну ціну та діючі знижки, вчасне оновлення товарів.

  5.4.2 Надати фото, яке відповідає вимогам ( перелік вимог https://www.market.uz.ua/вимоги_до_товару )

  5.4.3 Умови повернення товарів згідно чинного законодавства

  Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право придбати будь-які інші товари з наявного асортименту або одержати назад гроші. Обмін товару проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

  Враховуючи асортимент товарів у маркетплейсі Market.uz.ua поверненню (обміну) не підлягають такі товари:

  товари, виготовлені під індивідуальне замовлення;

  5.5. Заборони для Продавців

  5.5.1 Встановлювати статус замовлення, який не відповідає дійсності.

  5.5.2 Комунікуючи з Покупцем, використовувати непрофесійну та ненормативну лексику.

  5.5.3 Розміщення Товарів, які не відповідають опису та фото.

  5.5.4 Надавати недостовірну інформацію щодо:

  роботи магазину (графік роботи, метод оплати, метод доставки, обмін, повернення та ін.);

  терміну доставки замовлення;

  ціни Товару, спеціальної ціни Товару (знижки).

  5.5.5 Забороняється розміщувати Товар, якого немає в наявності, знятий з виробництва та ін.

  5.6 Система Покарань та Заохочень Продавця

  5.6.1 З метою дотримання якості надання послуг Маркетплейс Market.uz.ua застосовує систему покарань та заохочень, яка складається з Попередженнь, Зауважень і Подяк. У випадку недотримання правил маркетплейсу, Продавець отримуватимете Зауваження та Попередження. У випадку відмінного виконання своїх обов’язків Продавець отримуватиме Подяки. Попередження, Зауваження і Подяки впливають на рейтинг магазину, і розміщення його товарів в категоріях. Крім того, в випадках неодноразових порушень і отримання Попереджень, Маркетплейс Market.uz.ua буде призупиняти надання послуг Продавцю за наступною шкалою - якщо Ви отримаєте:

  3 попередження - відключення магазину на тиждень;

  4 попередження - відключення магазину на 1 місяць;

  5 попереджень - відключення магазину на 3 місяці;

  6 попереджень - відключення магазину на рік;

  Покарання не можуть бути оскаржені чи змінені на прохання чи вимогу Продавця.

  6. Права та Обов’язки Покупця

  6.1 Права Покупця

  6.1.1 Покупець має право замовляти Товари на Маркетплейсі Market.uz.ua.

  6.1.2 Покупець має право на ввічливе обслуговування зі сторони Продавців.

  6.1.3 Покупець має право на отримання додаткової інформації щодо Товару, додаткових фото Товару, знижок, методів оплати, методів доставки, термінів доставки, та інших речей які йому необхідні для покупки Товару в Продавця.

  6.1.4 У випадку неактуальності Товару, невідповідної ціни, неякісного чи некоректного обслуговування, залишити скаргу у спеціальній формі на сторінці магазину.

  6.1.5 У випадку не відповідності придбаного Товару повернути його Продавцю згідно чинного законодавства.

  6.1.6 Залишати відгуки про магазин та товар.

  6.1.7 Має право отримувати реквізити для оплати від Продавця, за допомогою передбаченої функції «Реквізити Оплати» на Маркетплейсі Market.uz.ua.

  6.2 Обов’язки Покупця

  6.2.1 Покупець повинен розмовляти з Продавцем ввічливо, не вживаючи нецензурної лексики та уникаючи хамства.

  6.2.2 Після замовлення обраного товару, Покупець повинен вчасно оплатити його.

  6.2.3 У випадку не відповідності придбаного товару, повернути його Продавцю в належному стані згідно чинного законодавства.

  7. Відповідальність Сторін

  7.1. Маркетплейс за жодних обставин не несе відповідальності за:

  а) будь-які дії/бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дії/бездіяльності будь-яких третіх сторін;

  б) будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Продавця, Покупця та/або третіх сторін незалежно від того, міг Маркетплейс передбачити можливість таких збитків чи ні;

  в) фінансові розрахунки між Продавцем і Покупцем, обраної ним форми оплати Товару чи його повернення;

  7.2 У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням Матеріалів (відповідністю змісту чинного законодавства) та/або якістю розміщених на сайті Товарів/послуг, претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, Продавець зобов'язується одноосібно нести відповідальність за Матеріали, зміст домену або веб-сторінки, на які посилається. А також, вирішити ці питання самостійно без залучення Маркетплейсу, і невідкладно компенсувати Маркетплейсу в повному об’ємі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вище зазначених гарантій.

  7.3 Продавець самостійно несе відповідальність за невідповідність форми господарської діяльності, за порушення порядку юридичного оформлення, реєстрації та набуття статусу суб'єкта господарської діяльності, порядку та умов представництва, які передбачені чинним законодавством України для правовідносин між Продавцем та Маркетплейсом в рамках цього Договору.

  7.4 Продавець несе відповідальність за будь-які неправомірні дії та/або бездіяльність осіб, що використовують його облікові дані, що призвели до заподіяння будь-якої шкоди Маркетплейсу, включаючи порушення ділової репутації, і відшкодовує Маркетплейсу збитки.

  7.5 Маркетплейс, не несе жодної відповідальності перед Продавцем за будь які дії, чи бездіяння, в роботі магазину чи акаунту Продавця на сайті www.market.uz.ua, які виникли з технічних причин, і спричинили матеріальну чи моральну шкоду для Продавця.

  7.6 Маркетплейс не несе відповідальності перед Покупцем за будь які дії Продавця, якість наданих Послуг та порушення термінів доставки. Цивільно - правові відносини між Продавцем та Покупцем, що розмістив замовлення на Товар, пропонований Продавцем до продажу на торговельному майданчику Market.uz.ua, регулюються окремим Договором між Продавцем та Покупцем, та не є предметом даного Договору.

  7.7 У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань згідно з цією Офертою, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  7.8 У разі порушення Продавцем умов Оферти, Маркетплейс має право припинити надання Послуг до моменту усунення Продавцем допущених порушень та/або розірвати Оферту з відправленням відповідного повідомлення Продавцеві на адресу електронної пошти Продавця, вказану під час реєстрації акаунта.

  8. Умови та порядок надання Послуг

  8.1. Згідно з предметом даної Оферти, Маркетплейс надає можливість розміщення матеріалів Продавця на торгівельному майданчику на сайті www.market.uz.ua, з метою їх подальшої реалізації.

  8.2. Продавець бере на себе зобов'язання, ознайомившись зі всією документацією, яка розміщена на сайті www.market.uz.ua (про вартість Послуг, вимоги до фото, інструкція по роботі з Кабінетом Продавця, та ін.), прийняти умови Договору, після чого Договір автоматично вважається укладеним (ч.2 ст.642 ЦКУ).

  8.3 Сторони, протягом терміну дії договору, можуть погоджувати особливі умови надання Послуг, у тому числі, надання знижок і бону

  Підтверджуючи замовлення, я приймаю умови публічної оферти